Velkommen til Barnehage/SFO-portalen!


Ny søknad:
Velg Barnehage eller SFO i menyen over. Dersom du er folkeregistrert i Namsos kommune er det viktig at du logger deg inn før du søker om barnehage-/SFO-plass. Dette for å kontrollere at opplysningene som er registrert på deg og din familie er korrekte, samt for å kunne legge til korrekt kontaktinformasjon (telefonnummer og epostadresse). Det samme gjelder ved søknad om overflytting til annen barnehage eller SFO. Innlogging skjer ved bruk av ID-porten. (Dersom du er usikker på om du er registrert, kan du forsøke å logge deg inn.)
Dersom du ikke kan logge deg inn ved bruk av ID-porten (dvs. dersom du ikke har norsk fødselsnummer, ev. dersom du per i dag ikke er folkeregistrert i Namsos kommune), så kan du søke uten å være innlogget.

Innlogging
Innlogging skjer via ID-porten
Les mer om ID-porten her:
Informasjon om ID-porten

Endre søknad:
For å endre en søknad må du være innlogget.

Endre / si opp eksisterende plass:
For å endre/si opp eksisterende plass må du være innlogget.